[Mono-list] Gnome configuration applet libraries >= 1.0.0

Willem.Smit@sanlam.co.za Willem.Smit@sanlam.co.za
Wed, 23 Jul 2003 08:09:41 +0200


Sorry for the dumb question but, in what package would I find this ?

Thanx
Willem Smit
SL IT
9471637
0724872442

***************
Any views expressed in this message are those of the individual sender,=
 and
Sanlam accepts no liability therefore, except where the sender specific=
ally
states them to be those of Sanlam.
Enige sienswyses of stellings wat in hierdie boodskap uitgedruk word is=
 di=E9
van die individuele afsender, en Sanlam aanvaar geen aanspreeklikheid
daarvoor nie, behalwe waar die afsender uitdruklik vermeld dat dit di=E9=
 van
Sanlam is.
=